وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
سه‌شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1384
تشخیص ویروس جدید تنفسی

ویروس تنفسی

یک ویروس جدید انسانی که بوکا ویروس انسانی نام دارد در ترشحات تنفسی کودکان یافت شده است. به گزارش رویترز هلث، پزشکان بیمارستان دانشگاه کارولینا می‌گویند روش آنها شبیه پروژه ژنوم انسان است. این ویروس جدید شبیه به دو عضو مرتبط به هم خانواده بوکاویروس است که سگ و گاو را آلوده می‌کنند. در نتیجه، آنها نام بوکاویروس انسانی (HBOV) را برای این ویروس جدید پیشنهاد کرده‌اند. ویروس ابتدا در دو نمونه گرفته شده از بیماران آسیایی مشخص شد. در غربال‌گری‌های بعدی، 17 مورد از نمونه‌های ترشحات بینی از نظر HBOV مثبت بود و در 14 مورد تنها ویروسی بود که تشخیص داده شد. هر 14 کودک دارای HBOV بیماری تنفسی داشتند. هیچیک از کودکان آلوده به HBOV علایم گوارشی، کونژوتکتیویت یا التهاب پوستی نداشتند. البته مطالعات بیشتری مورد نیاز است اما به منظور تعیین اپیدمیولوژی، ارتباط بیماری و دیگر جنبه‌های این عفونت، مطالعات متعدد از همه نقاط جهان حائز اهمیت خواهد بود. بیماری‌های زیادی هستند که عامل آنها ناشناخته است و برخی از آنها شباهت‌هایی با عفونت‌های ویروسی دارند. بنابراین کشف ویروس یک کار علمی فوری و لازم است.