X
تبلیغات
زولا
وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
پنج‌شنبه 17 شهریور‌ماه سال 1384
کشف یک شیوه تازه برای تولید سلول های پایهدانشمندان آمریکایی می گویند با استفاده از سلول های پوست راهی برای ایجاد سلول های پایه جنینی پیدا کرده اند که نسبت به شیوه های قبلی کمتر جنجال آفرین است.تیم محققان دانشگاه هاروارد طی مقاله ای در نشریه "ساینس" گزارش دادند سلول های بالغ پوست را به سلول های پایه جنینی که در آزمایشگاه کشت داده شده بود جوش داده اند و به این ترتیب سلول هایی "دورگه" که مانند سلول های پایه جنینی رفتار می کند خلق کرده اند.محققان بر این باورند که این سلول های دورگه جنینی می تواند به کمک تحقیقات پزشکی بیاید بدون آنکه استفاده از جنین انسان را در بر داشته باشد.اما کارشناسان بریتانیایی هشدار می دهند این سلول های دورگه دقیقا مانند سلول های پایه جنینی نیستند.سلول پایه جنینی قابلیت بدل شدن به انواع بافت های بدن را دارد و از جنین انسان در مراحل اولیه استخراج می شود که نابودی جنین را به دنبال دارد. تحقیقات تازه نویدبخش این موضوع است که به پزشکان امکان دهد به ایجاد نوعی بافت های پیوندی که از لحاظ ژنتیکی منطبق بر دریافت کننده است بپردازند.پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مقاله خود نوشتند: "سلول های دورگه از ظاهر، نرخ رشد و چندین مشخصه مهم ژنتیکی سلول های پایه جنین انسان برخوردار بودند."آنها افزودند که این تکنیک تازه "ممکن است برخی از نگرانی های لژستیکی و اجتماعی" را که تاکنون در مسیر تحقیقات مانع ایجاد کرده بود "برطرف کند".با این حال آنها اذعان کردند که استفاده از این تکنیک برای کارهای تحقیقاتی دست کم تا چندین سال دیگر عملی نخواهد شدمنتقدان می گویند که ایجاد جنین انسان برای استخراج سلول های پایه که با نابودی جنین همراه است اخلاقی نیست.اما شیوه تازه از سلول های پایه موجود برای برنامه ریزی مجدد سلول های پوست به طوری که مانند سلول های پایه رفتار کنند هاروارد این است که مطالعه ساز و کارهایی را که باعث می شوند سلول از نوعی به نوع دیگر بدل شود فراهم می آورد.