وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
شنبه 16 مهر‌ماه سال 1384
کیفیت خواب ، ژنتیکی است

واحد مرکزی خبر: پژوهشگران دانشگاه لوزان سوئیس نخستین بار با شناسایی ژن خواب گفتند: کیفیت خواب مساله ای ژنتیکی و ارثی است. مهدی تفتی استاد دانشگاه و پژوهشگر مرکز ژنتیک دانشگاه لوزان گفت : پس از آن که فعالیت دلتا که عمق خواب را با استفاده از الکترون سفالوگرام اندازه می گیرد روی موشها آزمایش کردیم ، ژن خواب عادی شناسایی شد. این پژوهشگران دریافتند، فعالیت دلتا در مورد انسان با افزایش سن کاهش می یابد و به این علت است که کودکان به خواب عمیق می روند در حالی که افراد مسن عموما کمتر می خوابند. پژوهشگران دانشگاه لوزان همچنین پی بردند ویتامین A نقش مهمی در کیفیت خواب ایفا می کند اما هنوز به این مساله که کمبود یا افزایش آن موجب اختلال در خواب می شود ، پی نبرده اند.