وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1384
نانوسیم ها به کمک پزشکان می آیند

 

نانوسیم ها


براساس یافته های جدید دانشمندان دانشکده شیمی و بیوشیمی دانشگاه هاروارد، نانوسیم ها می توانند در تشخیص سلولهای سرطانی به کار روند.این افراد با اسکن خون انسان با استفاده از نانوسیم هایی از جنس سیلیکون موفق به این کار شده اند. در این روش حتی به نشانه های سرطان با کمک پروتئین های موجود در یک قطره خون بیمار می توان پی برد.به این ترتیب علاوه بر دقت استثنایی و حساسیت بسیار بالای این روش ، تشخیص زود هنگام سرطان و حتی نوع آن قابل حصول است.به گفته چارلز.م.لیبر از محققان این طرح ، این روش یکی از اولین موارد کاربردی نانوتکنولوژی در حیطه پزشکی است و می توان از آن در همه مراکز پزشکی از جمله درمانگاه ها و حتی مطب پزشکان استفاده کرد.این نانوسیم ها می توانند خون را تنها در عرض چند دقیقه ، اسکن کنند.این توانایی از قابلیت هدایت جریان از گیرنده های پارتن موجود در خون و ژنهای مولد سرطان و در نتیجه تغییر آنی در میزان رسانایی نانوسیم ها که سالم بودن یا نبودن سلولها را نشان می دهد، حاصل می شود.به این ترتیب می توان با کمک گیرنده های مخصوص برای هر نوع سرطان قبل از گسترش این بیماری خطرناک اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام داد. گسترش استفاده از این شیوه برای تشخیص سرطان ، متکی به توسعه فناوری نانوسیمی است که با توجه به تشخیص مطمئن ، دقیق و آسان به کمک آنها لزوم گسترش این فناوری کاملا احساس می شود.نانوسیم ها همچنین می توانند سلامت بیماران را در طول مدت درمان پیگیری کنند، چون پیدا کردن مولکول های معلق در قطرات خون با استفاده از این روش ، حتی در مطب پزشک و بدون نیاز به به کارگیری ابزارهای بیوشیمیایی امکان پذیر است.اهمیت تشخیص سرطان با کمک نانوسیم ها وقتی مشخص می شود که بدانیم در دستگاه های تشخیص سرطان فعلی تنها می توان به وجود یا عدم وجود این بیماری در شخص پی برد، بدون آن که جزییات بیماری و بخصوص نوع آن مشخص شود.