وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
جمعه 6 آبان‌ماه سال 1384
ویژگیهای‌ ماهواره‌ ایرانی‌ سینا یک‌


فضا

مدیرعامل‌ شرکت‌ صنایع الکترونیک‌ ایران‌ ‌ صاایران‌ ‌ گفت‌‌‌ ماهواره‌ ایرانی‌ سینا یک‌ قابلیت‌ نظامی‌ نداشته‌ و کاربرد مطالعاتی‌ تحقیقاتی‌ دارد‌. محمودزاده‌ در مصاحبه‌ با خبر رادیو سراسری‌ افزود‌‌ این‌ ماهواره‌ با موشک‌ کاسموس‌ از پایگاه‌ فضایی‌ پلستسک‌ در خاک‌ روسیه‌ به‌ فضا پرتاب‌ می‌ شود‌.وی‌ گفت‌‌‌ ماهواره‌ مطالعاتی‌ تحقیقاتی‌ سینا یک‌ همراه‌ دو محموله‌ تجهیزات‌ مخابراتی‌ و همچنین‌ دوربینهای‌ تصویربرداری‌ به‌ فضا پرتاب‌ می‌ شود‌.مدیرعامل‌ شرکت‌ صنایع الکترونیک‌ ایران‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ این‌ طرح‌ با همکاری‌ محققان‌ روسی‌ / ایرانی‌ اجرا می‌ شود / گفت‌‌‌ پس‌ از پرتاب‌ ماهواره‌ شرایط ارتباط / کنترل‌ و ارتباط تصویری‌ و سیگنالینگ‌ از طریق‌ خاک‌ ایران‌ برقرار می‌ شود‌.محمودزاده‌ ابراز امیدواری‌ کرد‌‌ ماهواره‌ پس‌ از مدت‌ مشخص‌ شده‌ به‌ صورت‌ کامل‌ در اختیار محققان‌ و بهره‌ برداران‌ ایرانی‌ قرار گیرد‌.وی‌ با بیان‌ اینکه‌ ماهواره‌ سینا یک‌ با ‌170‌ کیلوگرم‌ دوزن‌ به‌ همراه‌ محموله‌ دوربین‌ به‌ فضا پرتاب‌ می‌ شود گفت‌‌‌ این‌ طرح‌ مدل‌ اولیه‌ از نظر دانش‌ فنی‌ تجربه‌ فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ و مطالعاتی‌ در ماموریت‌ خود محسوب‌ می‌ شود‌.مدیرعامل‌ شرکت‌ صنایع الکترونیک‌ به‌ پیش‌ بینی‌ در خصوص‌ عمر سه‌ ساله‌ ماهواره‌ ‌ سینا یک‌ ‌ اشاره‌ کرد و افزود‌‌ ماموریت‌ اصلی‌ ماهواره‌ فعالیتی‌ تجربی‌ و مشترک‌ در زمینه‌ طراحی‌ ساخت‌ و اموزش‌ است‌‌.محمودزاده‌ از دیگر فعالیتها و ماموریتهای‌ ماهواره‌ مشترک‌ ایران‌ روسیه‌ را ماموریت‌ عمومی‌ در راستای‌ حوادث‌ غیرمترقبه‌ همچون‌ سیل‌ و زلزله‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ و همچنین‌ شناسایی‌ منابع طبیعی‌ و زیرزمینی‌ برشمرد‌