وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
سه‌شنبه 10 آبان‌ماه سال 1384
روش تصویربرداری جدید پزشکی


دانشمندان دانشگاه پوردیو می گویند در حال ابداع نوعی روش تصویربرداری پزشکی فوق العاده حساسی هستند که در آن از ریزلوله های کوچک طلا که در جریان خون قرار می گیرد ، استفاده می شود.
این تکنیک مستلزم عبور دادن نور لیزر از پوست برای تشخیص ریز لوله هایی است که تصاویری را تقریبا 60 بابر روشنتر از رنگ های فلورسنت رایج فراهم می کنند.
این ریزلوله ها که حدود ا 20 نانومتر طول دارند و 200برابر کوچکتر از گلب.ل قرمز خون هستند ، ممکن است در ایجاد یک ابزار تصویر برداری پزشکی پیشرفته برای تشخیص زود هنگام سرطان استفاده قرار گیرند.