وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1384
تعیین داروی مناسب هر فرد به کمک نقشه ژنتیکی

دانشمندان نقشه برداری رایج ترین تفاوت ها در ژنوم انسانی را به اتمام رسانده اند که ممکن است به ایجاد درمان های خاص برای هر فرد منجر شود. به گزارش BBC ، یک گروه تحقیقاتی بین المللی ژنوم کامل 269 نفر را نقشه برداری کردند و تفاوتهای جزئی را در نواحی مهم DNA مشخص نمودند.این مطالعه که تحت عنوان HapMap نامیده شده است جستجوی تنوعات ژنتیکی مرتبط با بیماری هایی همچون دیابت را تسهیل می کند.اساسا انسان ها 99.9 درصد شباهت ژنتیکی دارند اما 0.1 درصد باقیمانده عامل تفاوت های مهم بین افراد است.بخش اعظم تنوع ژنتیکی بین افراد بر اثر تفاوت یک حرف در ملکول DNA بنام پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ایجاد می شود.این تفاوت ها در گروه هاپلوتایپ ها طبقه بندی می شوند که ترکیب تنوعات کوچک در ملکول DNA هستند که طی نسل ها با هم منتقل می شوند.در این مطالعه بزرگ اکثریت تفاوت های شایع و نادر ژنتیکی در همه جمعیت های مورد مطالعه یافت شد.شواهدی هم مبنی بر وجود ارتباط بین برخی تنوعات ژنتیکی با جغرافیای محلی و محیط وجود داشت.به گفته یکی از سرپرستان این تحقیق ، HapMap دوران جدیدی را در تحقیقات پزشکی پیش رو می نهد و شاخص های را فراهم می سازد که در بررسی ژن های درگیر در بیماری های رایج می توان بر آنها تمرکز کرد اما مشخص نیست با تنوعات نادر که ممکن است اهمیت هم باشند ، چقد رارتباط دارد.این گزارش ، شرح اقدام مهمی در حرکت بسوی شناخت زیست شناسی انسان و بیماری ها ست.