وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
شنبه 5 آذر‌ماه سال 1384
مفید و مختصر درباره مری مصنوعی ...!

 

پژوهشگران ژاپنی وابسته به دانشگاه توکیو موفق به ساخت مری مصنوعی تازه ای شدند که همانند مری طبیعی می تواند کار بلغ غذا را انجام دهد.
ویژگی این مری مصنوعی به گونه ای است که بوسیله حرارت ، خودش را همانند مری طبیعی باز و بسته کرده و خوراکی را بسوی معده راهنمایی می کند. در این مری مصنوعی که جنس آن سیلیکوم است ، در فاصله یک سانتی متری در میان چرخهایی کار گذاشته شده که از یک گونه آلیاژ فلزی ویژه ساخته شده است.