وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1384
کوچکترین ماهی جهان کشف شد

 

کوچکترین ماهی

دانشمندان کوچکترین ماهی جهان را در میان مرداب های اسیدی مناطق گرمسیر کشف کردند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت انگلستان ، جنس ماده این نوع ماهی تنها 7.9 میلی متر و جنس نر آن تنها 10.3 میلی متر رشد می کند.به گفته دانشمندانی که این اکتشاف را بعمل اورده اند این خصوصیات تا کنون در میان هیچ مهره داری دیده نشده و لذا این جانور کوچکترین ماهی مهره دار جهان به حساب می آید.زیست شناسان این ماهی کوچک را در جنگل های نمناک و باتلاقی سوماتر پیدا کرده اند جایی که آبهای آن بسیار اسیدی تر از اب باران است.دانشمندان سوئیسی از زنده ماندن این جاندار در چنین شرایطی تعجب می کنند اما شگفتی آنه زمانی بیشتر شد که نمونه های زیاد دیگری از این دست را در این ابهای اسیدی یافت کردند.موریس کوتلات زیست شناس سوئیسی و تان هئوک هوی از موزه تحقیقات تنوع زیستی رافلز سنگاپور افرادی هستند که این کشف را به نام خود ثبت کرده اند.