وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1384
کشف اولین قاتل انسان های اولیه

 

عقاب

 

با کشف فسیلهای باقیمانده یکی از کودکان تاونگ (انسان های تاونگ یکی از قدیمی ترین اجداد انسان های اولیه هستند که 2تا 3میلیون سال پیش روی زمین زندگی می کردند) توسط باستان شناسان امریکایی در آفریقای جنوبی ، محققان به اسرار کشته شدن انسان های اولیه بعد از 80سال خاموشی علمی پی بردند.یکی از قدیمی ترین نژادهای انسان که 2تا 3میلیون سال پیش می زیسته ، توسط پروفسور لی برگر معروف ترین متخصص باستان شناس جهان مورد بررسی قرار گرفت.فسیل پیدا شده ، کودکی از نژاد تاونگ است که محققان در باقیمانده آن علایم حمله عقاب آفریقایی را در شکم و کاسه چشمهایش پیدا کردند. این مطلب که چرا و چطور آخرین انسان های تاونگ توسط یکی از عقابهای آفریقایی کشته شده اند، محققان را به مدت 10سال به بحث و گفتگو واداشته است و حالا این کشف جدید، آنها را به تئوری پیدایش انسان در زمین نزدیکتر می کند.فسیلهای کودک تاونگ ، توسط پروفسور رایموند دارت ، سال 1924در شمال غربی آفریقای جنوبی پیدا شد. در آغاز، متخصصان فکر می کردند اولین قاتل تاریخ شاید از گربه سانان باشد، ولی با پیدا کردن بقایای نوکهای پرندگان (عقاب آفریقایی) نظر آنها تغییر کرد. کودک تاونگ یکی از اعضای (اوسترالوپیتوس) آفریقایی و یکی از اجداد انسان های اولیه بود.ده سال پیش پروفسور برگر علت مرگ کودک تاونگ را به کمیته علمی اعلام کرد؛ ولی محققان با نظریه ایشان متقاعد نشدند.