وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
پنج‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1384
خاک ، راز پیدایش ابر میکرب ها را فاش می کند .

 

مطالعه باکتری های خاک می تواند نشانه های مهمی برای شناخت مقاومت آنتی بیوتیکی ابر میکرب ها فراهم سازد. به گزارش BBC ، دانشمندان کانادایی 480 باکتری موجود در خاک را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که هر یک به گروههای مهم آنتی بیوتیکی مقاومند. در حال حاضر نگرانی هایی در مورد مقاموت دارویی ابرمیکرب ها یی همچون استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین وجود دارد چرا که پزشکان دیگر قادر به درمان بیماری ناشی از آن با داوهای رایج نیستند. به پز شکان این هشدار داده شده است که کاربرد آنتی بیوتیک ها را کاهش دهند زیرا باکتری ها ظاهرا توانایی خنثی کردن اثرات آنها را دارند. به گفته سرپرست این تحقیق پرفسور رایت از دانشگاه مک مستر کار تحقیقاتی گروه او می تواند به شناخت بهتر نحوه پیدایش مقاومت آنتی بیوتیکی و نیز به ایجاد داروهای جدید و موثر تر کمک می کند. مطالعه این محققان برروی گروهی از باکتری های خاک بنام اکتینومیست ها که تقریبا دو سوم همه آنتی بیوتیک ها را تولید می کنند ، انجام شد. آنها این باکتری ها را از نظر مقاومت به 21 آنتی بیوتیک رایج بررسی کردند و آرایش ژنتیکی آنها را آنالیز کردند تا طبیعت این مقاومت را دریابند. هر سویه به هفت یا هشت آنتی بیوتیک مقاوم بود و دو سویه به 15 آنتی بیوتیک از میان 21 دارو مقاومت داشتند. محققان دریافتند مقاومت در میان باکتری های خاک به یکی از معمولترین داروهای مورد استفاده بنام ونکومایسین ، عینا مانند مقاومت سویه های بیماریزای یافت شده در بیمارستان بود. به گفته پرفسور رایت ارتباط بین مقاومت سویه های موجود درخاک و سویه های کلینیکی بیمارستانی به ونکومایسین ارزش مطالعه مقاومت در نمونه های خاک را نشان میدهد و مقاومت کلینیکی در آینده را پیش بینی می کند. این تحقیقات پیشنهاد می کند که خاک کمتر بعنوان یک منبع مقاومت تشخیص داده شده است ، عمل میکند و این مقاومت میتواند به سویه های کلینیکی نیز برسد. درحالیکه باکتری های بیماریزای انسانی تنها حدود 60 سال است که درمعرض آنتی بیوتیک ها قرار گرفته اند باکتری های خاک مدت بسیار طولانی تری است که در معرض این مواد قرار دارند. تغییر باکتری های خاک طی این مدت توضیحی بر تعداد بیشتر روشهای مقاوم شدن به آنتی بیوتیک ها ست.