وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
دوشنبه 18 مهر‌ماه سال 1384
کاربرد نانومتریال ها در فضا


کاربردهای متعددی برای نانومتریال ها یا ریز مواد در فضا وجود دارد. بریا مثال نانوپودرهای اکسید آلومینیم یا بروم که بالایه های پلیمری کوچک پوشانده می شوند (با ضخامت بین 20 تا 300 نانومتر) بعنوان محرک های جامد در موتور موشک بکار می روند.نانوپودرها بعلت ناحیه سطحی زیاد سبب ایجاد امنیت بیشتردر این موشک ها می شوند.به کمک پوشش های پلیمری و افزودن یک تثبیت کننده که باعث بهبود بکار گیری مواد نیز می شود ، می توان از آگلومراسیون یا انباشتگی ذرات جلوگیری کرد.همچنین در مورد محرک های مایع مورد استفاده در موشک ، می توان از طریق افزودن نانوپود رها به سوخت های هیدروکربنی ، دانسیته پودر را افزایش داد.نانوپودرهای سوسپانسه شده در حلال های آلی رامی توان برای سیستم های دو محرکه ای بکار برد.اینگونه نانوپودرها در چهارچوب برنامه های ناسا و با همکاری شرکت های نانوتکنولوژِی مختلف و شرکتهای هوا فضا تولید می شوند.

 

استفاده از آئروژل ها در فضا

 

آئروژل ها که حاوی یک شبکه سه بعدی منفذ دار از نانوپارتیکلها هستند با دانسیته کم سطح زیادی دارند و بنابراین انتخاب خوبی برای کاربردهایی همچون ماده الکترود برای خازن ها و باتری ها هستند و یا بعنوان ماده جداسازی حرارتی بکار می روند.آئروژل ها را می توان از مواد مختلف مانند سیلیکات ها یا کربن ساخت. در گذشته از این آئروژل ها بعنوان ماده جداسازی حرارتی و نیز جمع آورنده ذرات استفاده شده است اما پیشرفت های جدید نشان می دهد که با استفاده از ترکیبات مواد آلی و غیر آلی می توان ویژگی های مکانیکی آئروژل ها را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد.بنابراین در آینده ممکن است آئروژل ها بعنوان موادی با ساختار فوق العاده سبک و پرقدرت ، کاربرد داشته باشند.