X
تبلیغات
زولا
وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
جمعه 9 دی‌ماه سال 1384
تاثیر نور شب بر رشد ملکول های سرطانی

 

روشن گذاشتن چراغها در شب شرایط مناسبی را برای رشد سلولهای سرطانی فراهم می کند و بعکس تاریکی از ایجاد شرایط مناسب برای رشد این سلولها جلوگیری می کند.
در جدیدترین تحقیقات دانشمندان روی یک موش آزمایشگاهی مشخص شد در شب و زیر نور چراغ ، سلولهای سرطانی تمایل بیشتری به رشد دارند چرا که این روشنایی باعث فعال شدن هورمونی به نام
MELATONIAL می شود. در کشورهای پیشرفته ، زنانی که در شیفتهای شب کار می کنند ، بیشتر به سرطان بویژه سرطان سینه مبتلا می شوند. این تحقیقات در انستیتوی سرطان شناسی امریکا انجام شد که در روزنامه سرطان شناسی به چاپ رسید و در حقیقت اولین تحقیقات بر رشد سلولهای سرطانی تحت نور چراغ است و در آینده محققان مطالعات بیشتری روی نتایج به دست آمده انجام خواهند داد.