وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1384
برای جلوگیری ازتحلیل‌ قوای‌ ذهنی‌ خود چای‌ سبز بنوشید .

 

چای

دانشمندان می گویند استفاده از چای سبز از تحلیل رفتن قوای ذهنی و فکری انسان جلوگیری می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز گروهی‌ از محققان‌ ژاپنی دریافته اند افرادی‌ که‌ مرتب‌ چای‌ سبز ‌می‌نوشند در دوران‌ کهولت‌ سن‌ ، کمتر از دیگران‌ دچار تحلیل‌ قوای‌ ذهنی‌ می‌شوند‌. پژوهشگران‌ دانشکده‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ توهوکوی‌ ژاپن‌ با مطالعه‌ بیش‌ از هزار ژاپنی‌ هفتاد سال به بالا‌ دریافتند قوای‌ ذهنی‌ و شناختی‌ زنان‌ و مردانی‌ که‌ بیشتر چای‌ سبز می‌نوشند ، نسبت‌ به‌ افراد دیگر بهتر است.‌ این‌ یافته‌ها بر اساس‌ مطالعات‌ ازمایشگاهی‌ بوده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد چای‌ سبز حاوی‌ ترکیباتی‌ است‌ که‌ از تحلیل‌ سلول‌های‌ مغزی‌ همانند انچه‌ در بیماری‌ آلزایمر و پارکینسون‌ روی‌ می‌دهد ، جلوگیری‌ می‌کند‌.‌ ‌این‌ پژوهشگران‌ بر این باورند که احتمالا به‌ علت‌ اثار پیشگیرانه‌ چای‌ سبز است‌ که‌ بیماری‌هایی‌ مانند جنون الزایمر در میان‌ مردم‌ ژاپن‌ در مقایسه‌ با اروپا و شمال‌ امریکا کمتر مشاهده‌ می‌شود‌.‌